Tjörns kommuns logotype
Temperatur 16,2 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s

Djurhållning, ansökan om tillstånd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, får, get, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt orm.

Bifoga en skalenlig karta över platsen, samt skalenliga ritningar och övriga uppgifter om skötsel, plats för foderberedning samt utrymmen för djuren. Avståndet mellan området där djuren vistas och närmaste grannfastighet/-er ska framgå tydligt.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-08 10.10
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se