Tjörns kommuns logotype
Land 9,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind W 3,1 m/s
Företagsarena Tjörn

Dags att ta pulsen på politikerna!

Datum: 

2 maj kl 18-20.00

Plats: 

Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn

På vårens sista Företagsarena tar vi pulsen på våra politiker i en näringspolitiks debatt. Hur vill de utveckla Tjörn om de får din röst i valet? Vilka frågor anser de är viktiga för dig som näringsidkare? Men vi börjar med en spännande föreläsning...

Vi har bjudit in Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Tillsammans med Charlotta Melander har hon gjort en genomgång av samtliga Sveriges kommuners visioner avseende befolkning. En sammanräkning visade då att om dessa visioner uppfylls, skulle vi på kort tid bli 70 miljoner invånare i Sverige. Resultat blir då ofta visioner med liten förankring i verksamheten eller att man satsar på fel målgrupper. Lina har i sin forskning tittat på människors flyttmönster och vad som gör en ort attraktiv för olika målgrupper. Många företag har idag svårt att hitta kompetens och matchningsproblem hindrar tillväxten. Därför är frågan allt viktigare även för våra politiker. Hur skapar vi en attraktiv boendekommun för kompetens?

 

Lina Bjerke

Lina Bjerke

Med rubriken: Akademiker + landsbygd = sant? berätar Lina om resultatet av sin forskning.
Allt fler unga högutbildade väljer att bosätta sig i städer, men det finns undantag. Vilka är de unga vuxna som väljer att bosätta sig på landsbygden efter avslutad examen? För den enskilda kommunen kan det vara avgörande att få högutbildade unga att etablera sig på landsbygden. Det kan ge attraktionskraft till hela kommunen och göra det möjligt att hantera en av landsbygdens största utmaningar, nämligen att ha den kompetensförsörjning som är en förutsättning för att den lokala arbetsmarknaden ska kunna förnyas och leva vidare. Lina Bjerke talar om flyttmönster och vad som gör kommuner och deras landsbygd särskilt attraktiva för unga högutbildade.

 

Anton Oskarsson

Anton Oskarsson

 

 

Därefter får vi ta del av våra politikers reflektioner samt veta mer om vad de tycker är viktigt för Tjörns näringspolitiska utveckling. Frågor som infrastruktur, service, bemötande & verksamhetsmark kommer säkerligen diskuteras! Debatten leds av Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv. Alla politiska partier representerade i Tjörns kommuns fullmäktige är inbjudna att delta med en person i debatten.

Som vanligt bjuder Företagsarena Tjörn på kommunens största nätverk och mingel med kaffe & macka. Ta med dina visitkort!

 

 

Klara deltagare till debatten (dessa fylls på löpande):
Martin Johansen (L)
Benny Andersson (S)
Rolf Persson (KD)
Olof Wängborg (Mp)
Christer Wrangsten (V)
Anders G Högmark (M) 
George Strömbom (C)

Kostnad: 

Företagsarena Tjörn är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Begränsant antal plats och först till kvarn tillämpas, dock senast 30/4 behöver vi ha din anmälan.

Kontakt: 

Anna Aldegren, näringslivsstrateg anna.aldegren@tjorn.se

Arrangör: 

Företagsarena Tjörn är en styrgrupp som består av representanter från både näringsliv och kommun.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se