Tjörns kommuns logotype
Land 16,7 °C Hav 18,2 °C
Medelvind SSW 1,8 m/s

Regional plan för transportinfrastruktur

Störst text
Stor text
Normalstorlek
bilkö

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag på regional plan för transportinfrastrukturen 2018–2029. Den ligger nu ute för remiss.

I planförslaget redovisas förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. Effekterna på miljön redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Planförslaget och MKB:n är nu ute på remiss. Fram till den 6 oktober är alla välkomna att ta del av dem och lämna synpunkter till Västra Götalandsregionen. Materialet och kontaktuppgifter finns på Västra Götalandsregionens hemsida (se länk till höger) samt på alla kommunkontor i regionen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-29 11.11
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se