Tjörns kommuns logotype
Land 3,1 °C Hav 8,7*°C
Medelvind N 3,1 m/s

Begränsad vattenförbrukning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att vattnet ska räcka till alla utan att det blir vattenbrist, har kommunen infört begränsningar i din vattenförbrukning.

Det kommunala dricksvattnet ska framför allt användas till mat, dryck och hygien.

Du får fortfarande inte använda kommunalt dricksvatten till:

  • att vattna fotbollsplaner, tennisplaner, vägar och liknande.
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler, badtunnor, spabad eller liknande.
  • att tvätta fasader, tak, altaner med mera.
  • att tvätta fordon – åk till en biltvätt.
  • att tvätta båtar.

Vi uppmanar till allmän sparsamhet av vårt kommunala dricksvatten. Det är av yttersta vikt att vi alla försöker spara på vattnet så mycket som möjligt.

Du som har egen brunn

Begränsningarna gäller inte om du har egen brunn eller förser din fastighet med vatten på annat sätt. Vår rekommendation är dock att även du sparar på vattnet.

Till följd av låga nederbördsmängder i samband med värmebölja sedan maj månad är grund- och ytvattennivåerna nu låga i Tjörns kommun.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som det medför.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-10 15.10
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se