Tjörns kommuns logotype
Land 24,7 °C Hav 22,2°C
Medelvind WSW 2,7 m/s

Bevattningsförbud

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Kran med trädgårdsslang

På grund av värmen och den extrema torkan råder bevattningsförbud och eldningsförbud.

Bevattningsförbudet innebär till exempel att du inte får fylla poolen, vattna i trädgården eller tvätta bilen med trädgårdsslang. Du får heller inte använda högtryckstvätt för att tvätta fasader eller liknande.

Vad kan du göra för att spara vatten?

Vi kan alla hjälpas åt att hushålla med vårt värdefulla vatten. Små förändringar i vardagen är betydelsefulla och gör att vi bättre klarar en längre tids torka.

  • En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten.
  • För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
  • En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen med de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Behöver du fylla tankar för djurhållning?

Då kan du hyra ett så kallat brandposthuvud — ta kontakt med vår VA-verksamhet för detaljer.

Målare får tvätta fasader

Är du målare som driver verksamhet? Då får du tvätta fasader inför arbeten. Dock ej med högtryckstvätt — det är trädgårdsslang som gäller.

Privat brunn fastighetsägarens ansvar

VA-verksamheten ansvarar endast för fastigheter som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Privata brunnar är respektive fastighetsägares eget ansvar. Fastighetsägaren ansvar själv för att vattenvolymen räcker över torrperioden.

VA-verksamheten har mycket små möjligheter att fylla på sinade brunnar.


Vad säger lagen?

ABVA (allmänna bestämmelser för VA), stycke 4 och 5, beskriver situationer när Tjörns kommun har rätt att begränsa vattentillgången och vad anslutna kunder behöver vidta för egna åtgärder.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se