Tjörns kommuns logotype
Land 12,4 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 4,0 m/s

Dags för medborgarundersökning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vid kvarnen på Lilla Askerön, Tjörnbron i fjärran

Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen, miljön och tryggheten på Tjörn? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen? Vi vill veta vad du tycker!

Just nu skickas enkäterna till årets stora medborgarundersökning ut 1200 Tjörnbor. Kanske är du en av de utvalda?

Medborgarundersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Tjörns kommun. De som får förfrågan att delta har valts ut med hjälp av statistiska metoder.

Syftet med medborgarundersökningen är att få veta hur Tjörnborna upplever sin kommun som plats att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Dina åsikter är viktiga!

Dina åsikter behövs när vi planerar och utvecklar skolor, äldreomsorg, gator och vägar och annan verksamhet. Dina svar kan inte ersättas av någon annans.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-27 14.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se