Tjörns kommuns logotype
Land 16,4 °C Hav 18,9°C
Medelvind SW 2,7 m/s

Fortsatt bevattningsförbud

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vatten. Foto: Maria Johannessen

På grund av värmen och den extrema torkan råder fortsatt bevattningsförbud i Tjörns kommun.

Bevattningsförbudet innebär att du inte får använda kommunalt dricksvatten till:

  • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner, vägar eller liknande.
  • Att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Att exempelvis tvätta fasader, tak, altaner med mera.
    Fordon får endast tvättas i biltvätt.
  • Tvätta båtar.

Vi uppmanar till allmän sparsamhet av vårt kommunala dricksvatten. Läs mer här om hur du kan spara vatten!

Även förbud att använda sjövatten för bevattning

Den 5 juli beslöt länsstyrelsen att förbjuda uttag av vatten från länets vattendrag och sjöar på grund av låga vattennivåer.

Frågor och svar om bevattningsförbudet

För vem gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller alla som har kommunalt vatten inom Tjörns kommun. Det gäller även näringslivet och föreningar som uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet?

Nej.

Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?

Om du har möjlighet, prata med din granne. Din granne kanske inte känner till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Det kan vara så att din granne har egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.

Jag har just lagt en ny gräsmatta, får jag vattna?

Inte med kommunalt dricksvatten

Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla?

Bevattningsförbudet gäller tills vidare, till dess att kommunen bedömer att vattennivåerna är tillräckligt höga igen. När detta kommer att ske är svårt att svara på i dagsläget då det beror på kommande nederbördsmängder. Vi uppdaterar hemsidan löpande så fort vi vet mer.

Jag behöver fylla på tankar för djurhållning.

Du kan hyra ett så kallat ståndrör med mätare — ta kontakt med vår VA-verksamhet för detaljer, tel 0304-60 10 10 eller va-drift@tjorn.se.

Får jag tvätta fasader?

Är du målare som driver verksamhet? Då får du tvätta fasader inför arbeten. Dock ej med högtryckstvätt — det är trädgårdsslang som gäller.

Privat brunn är fastighetsägarens ansvar

VA-verksamheten ansvarar endast för fastigheter som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Vi fyller inte på privata brunnar.

Vad säger lagen?

ABVA (allmänna bestämmelser för VA), stycke 4 och 5, beskriver situationer när Tjörns kommun har rätt att begränsa vattentillgången och vad anslutna kunder behöver vidta för egna åtgärder.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-30 15.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se