Tjörns kommuns logotype
Temperatur 16,7 °C
Medelvind SW 0,9 m/s

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Frågetecken utropstecken

Här får du svar på de vanligaste frågorna om bevattningsförbudet.

Fråga 1: Varför ska vi spara på vattnet?

På grund av låga nederbördsmängder de senaste månaderna är både grund- och ytvattenvattennivåerna låga i Tjörns kommun. För att vattnet ska räcka till alla,
det vill säga att det inte ska bli vattenbrist, har kommunen infört bevattningsförbud tillsvidare.

Fråga 2: Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Svar: Vattennivån riskerar att sjunka till kritiska nivåer om vi inte tillsammans minskar vår användning av vatten. Uppmärksammas det att du använder vatten för till exempel bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Om du trots detta fortsätter att slösa med dricksvattnet kan vi komma att stänga av vattnet (med stöd av punkt 5 i ABVA). Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som förskolor, skolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet.

I Tjörns kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster (ABVA) framgår av punkt 5:

”Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denna finner det nödvändigt för att förebygga person-, eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.”

Fråga 3: Vad kan man mer göra för att spara på vattnet?

Svar: Utöver att inte vattna med spridare, slang eller vattenkanna, enbart tvätta bilen vid biltvätt samt inte fylla upp pooler kan du spara vatten genom att:

  1. Samla upp och använda regnvatten till bevattning.
    2. Inte diska under rinnande kran.
    3. Inte låta kranen rinna i onödan, vid t ex tandborstning etc.
    4. Undvika att bada samt korta ner tiden du duschar.
    5. Diska och tvätta med fyllda maskiner.

Fråga 4: Vem gäller bevattningsförbudet för?

Svar: Bevattningsförbudet gäller alla som har kommunalt vatten inom Tjörns kommun, oavsett var i kommunen du bor.

Fråga 5: Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet?

Svar: Nej.

 

Fråga 6: Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Svar: Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga.

Fråga 7: Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?

Svar: Prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.

Fråga 8: Får jag vattna med kanna?

Svar: Nej. Undantaget om du använder spillvatten från till exempel matlagning eller dusch.

Fråga 9: Jag har just planerat häck/träd, får jag vattna?

Svar: Tyvärr innebär bevattningsförbudet att man inte får vattna alls.

Fråga 10: Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna?

Svar: Inte med kommunalt dricksvatten.

Fråga 11: Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem?

Svar: Ja, om du använder kommunalt dricksvatten.

Fråga 12: Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden?

Svar: Nej, du får inte tvätta fasaden med kommunalt dricksvatten när det råder skärpt bevattningsförbud i kommunen.

Fråga 13: Jag ska tvätta taket, får jag det?

Svar: Nej, du får inte tvätta taket med kommunalt dricksvatten när det råder skärpt bevattningsförbud i kommunen.

Fråga 14: Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det?

Svar: Nej, inte med kommunalt dricksvatten.

Fråga 15: Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?

Svar: Nej, inte med kommunalt dricksvatten.

Fråga 16: Jag vill fylla min pool med dricksvatten, hur gör jag?

Svar: Just i år när dricksvattnet inte räcker till så får man inte fylla sin pool med kommunalt dricksvatten. Kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart göra det. Dricksvattnet måste dock främst användas som livsmedel.

Fråga 17: Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Svar: Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk istället gärna till en simhall, en badsjö eller till havet för att låta barnen bada.

Dricksvattensituationen

Fråga 18: Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?

Vi får enligt vattentjänstlagen inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

Fråga 19: Beror bristen på vatten på att Tjörns kommun växer i invånarantal?

Svar: Nej, situationen beror på de senaste veckornas värmebölja och lite nederbörd.

Fråga 20: Beror bristen på läckor i ledningssystemet?

Svar: Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men bristen vi har nu beror främst på att det inte regnat och snöat tillräckligt. Vi letar läckor kontinuerligt och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till vårt kundcenter, via telefon 0304-60 10 10, alternativt mejla till va-drift@tjorn.se.

Fråga 21: Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla?

Svar: Bevattningsförbudet gäller tillsvidare, till dess att kommunen bedömer att vattennivåerna i våra yt- och grundvattentäkter är tillräckligt höga igen. När detta kommer att ske är svårt att svara på i dagsläget då det beror på kommande nederbördsmängder. Vi uppdaterar hemsidan löpande

Fråga 22: Kan man få ersättning av kommunen för att man fått begränsad vattentillgång?

Svar: Kommunen garanterar inte att ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras. Vid begränsad tillgång till vatten är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt kommunens anvisningar. Det finns inget lagstöd för att fastighetsägaren ska få ersättning. Det finns inte heller något i lagens förarbeten eller rättspraxis som säger att bevattning av gräsmattor eller fyllandet av pooler skulle anses ingå i den normala hushållsanvändningen av vatten. Sådant vattenanvändande kan snarare anses vara en lyxkonsumtion och innebär inga fördelar utifrån ett hälso- och miljöperspektiv.

Dessutom är den kommunala VA-verksamheten inte vinstdrivande. Kostnader och intäkter baseras på självkostnadsprincipen. I samband med ett bevattningsförbud minskar inte VA-verksamhetens kostnader, snarare tvärtom. Om kommunen skulle bevilja en reduktion av brukningsavgifterna skulle verksamheten göra ett ekonomiskt underskott vilket senare skulle behöva kompenseras med en höjning av VA-taxan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-22 11.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se