Tjörns kommuns logotype
Land 17,3 °C Hav 19,7°C
Medelvind SSW 1,8 m/s

Skolsatsningen utreds mer

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skolstarten firas in  på Kållekärrs skola

Den 21 juni 2018 begärde kommunstyrelsens arbetsutskott mer underlag inför beslut om skolorna på Tjörn. Underlaget ska vara klart i oktober och beslut väntas tas på KF i november, då också budgeten tas.

Därför vill Tjörn satsa på nya skolor

År 2032 beräknas antalet elever på Tjörn ha ökat med 36 procent. Nuvarande högstadier är välfyllda och samtliga förskoleområden har tillfälliga lokaler. Det är ett stort problem i hela landet att rekrytera lärare eftersom många lärare går i pension samtidigt som antalet elever blir fler. Det räcker inte enbart att utbilda fler lärare. Därför måste också organisation och arbetssätt i skolan utvecklas.

Många kommuner har samma utmaningar för skolan

Många kommuner i Sverige står alltså inför liknande utmaningar som Tjörns kommun gällande byggnation av förskolor och skolor. För att säkra rekrytering av behörig personal till Tjörns skolor och förskolor krävs även en arbetsmiljö som ger förutsättningar för en hög kvalité i verksamheterna. Ett allsidigt underlag för ett politiskt beslut om framtida skol- och förskolestruktur på Tjörn belyser både konsekvenser samt för- och nackdelar för olika alternativ. Exempel på olika perspektiv är:

 • Verksamhetsperspektiv
 • Personalperspektiv
 • Barn- och elevperspektiv
 • Föräldraperspektiv
 • Samhällsperspektiv

Central utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen på Tjörn har besökt fem nya respektive ombyggda skolor i kommunerna Orust, Öckerö och Borås. De har också gjort en kunskapsöversikt utifrån den forskning som finns om skolan och skolgården som pedagogiska rum.

Här är några av slutsatserna från forskning om skola och skolgårdar som pedagogiska rum:

 • God skoldesign har en positiv inverkan på elevernas beteende, engagemang, välmående och skolresultat/betyg.
 • Skolledningen och lärarkollegiet måste vara med i den tidiga planeringen av en ny skola eller ombyggnad.
 • Rummen bör visa att barnen är välkomna och att kunskap är viktigt.
 • Skolan ska fungera i många decennier, genom flera generationer läroplaner och politiska reformer.
 • En traditionell klassrumsorganiserad skola har genomsnittlig låg beläggningsgrad i rummen. Därför behövs en inbyggd flexibilitet.
 • Utemiljön behöver stimulera lek och fantasi, aktivitet och återhämtning, nyfikenhet och lärande.
Sidan senast uppdaterad: 2018-07-12 08.10
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se