Tjörns kommuns logotype
Land 16,7 °C Hav 14,6°C
Medelvind WSW 1,3 m/s

Tjörn storsatsar på skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bleketskolan

Häggvallskolan och Bleketskolan kommer att byggas om till två moderna skolor med specialsalar, flexibla idrottshallar och attraktiva skolgårdar. Det kommer att bli Tjörns största skolsatsning någonsin.

Exakt hur ”nya Häggvall” och ”nya Bleket” kommer att se ut och fungera är inte klart. Och det är som det ska vara. För nu påbörjas en intensiv dialog med elever, lärare, föreningar och andra förvaltningar för att skolorna ska bli så ändamålsenliga som möjligt.

Skolsatsningen handlar både om att ge elever och personal i skolan större möjligheter och att ge Tjörnborna nya arenor för förenings- och kulturliv.

Historisk satsning

Den 22 mars föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan. Politikerna är helt eniga om att samtliga skolor på Tjörn behålls. Det är alltså inte bara Häggvallskolan och Bleketskolan som är föremål för satsningen. Övriga skolor kommer att omdisponeras för att både rymma förskolebarn och lågstadieelever.

Förutom att framtidens skolor och barnomsorg på Tjörn får pedagogiskt och arbetsmiljömässigt moderna och effektiva lokaler, finns det fler fördelar:

• Det nya skolförslaget minskar kommunens känslighet för förändringar i befolkningstillväxten och eventuella avvikelser från prognos. På så vis hanteras kommunens ekonomiska resurser ansvarsfullt och långsiktigt hållbart, vilket är ett av kommunens inriktningsmål.

• Det blir lättare att rekrytera. Med olika stadier på samma skola ökar möjligheterna att skapa attraktiva tjänster för pedagogisk personal.

• Det finns möjlighet att bygga fler specialsalar, till exempel flexibla idrottshallar, något som skulle gynna både fritidsverksamheten och föreningslivet på hela Tjörn.

Två 4-9-skolor

Både Häggvallskolan och Bleketskolan kommer att delas upp så att mellanstadiet och högstadiet har sina hemavdelningar separerade. Samtidigt får alla klasser tillgång till specialsalar, fler pedagoger och kulturskoleaktiviteter.

Konkret innebär förslaget att Häggvallskolan kompletteras med fler byggnader där ett mellanstadium kan rymmas. Olika skolstadier får olika skolgårdar.

De luktskadade delarna av Bleketskolan rivs och återuppbyggs samt kompletteras med fler byggnader där ett mellanstadium kan rymmas.

Övriga skolor

Förslaget ger möjlighet till ökad flexibilitet även för barnomsorg och de minsta skolbarnen. När mellanstadiebarnen flyttas till Häggvall och Bleket, kommer övriga skolor i kommunen att bli F-3-skolor samt delvis byggas om till förskolor. Myggenäs skola och Fridas hage kan behöva byggas till för att få plats med fler förskoleavdelningar när dagens moduler tas bort.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07 13.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se