Tjörns kommuns logotype
Land 1,3 °C Hav *°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

18,9 miljoner plus för 2015

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Sedlar

Tjörns kommuns ekonomiska resultat blev plus 18,9 miljoner för år 2015. Det budgeterade resultatet var endast plus 2,5 miljoner.

Det är framförallt tre saker som är anledningen till att resultatet blev bättre än förväntat.

  • Kommunen har sålt tomter och mark
  • Kommunen har fått tillbaka inbetalda premier för så kallade AFA-försäkringar
  • Kommunen budgeterade för större lån än vad som tagits, och har därför betalat mindre i räntor

De olika nämnderna (barn- och utbildning, kultur och fritid, sociala och kommunstyrelsen) lämnar ett minus med 4,8 miljoner. Kommunövergripande utgifter redovisar ett plus med 20,8 miljoner.

Resultatet för Tjörns kommun inklusive de kommunala bolagen är plus 9,9 miljoner kronor.

Tjörns kommun gör stora investeringar

Kommunens investeringar under 2015 var 75,4 miljoner kronor. Av dessa gick 62,4 till följande projekt inom vatten och avlopp:

  • Om- och tillbyggnad av Ängholmens avloppsreningsverk
  • Södra hamnen fick ledningar för vatten och avlopp anslutna till överföringsledning mot Ängholmen
  • Ombyggnad av Höviksnäs avloppsreningsverk
Sidan senast uppdaterad: 2016-05-03 08.44
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se