Tjörns kommuns logotype
Land -0,9 °C Hav 4,5*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Alla Tjörnbarn ska känna sig trygga i skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Carina Elton och Keth Lindqvist är med i trygghetsrådet på Rönnängs skola

Därför finns det trygghetsteam på varje skola – vuxna med uppgift att förhindra att barn kränks eller mobbas.

Carina Elton och Keth Lindqvist ingår tillsammans med rektor och två kolleger i trygghetsteamet i Rönnängs skola.

En gång om året får varje barn ett enskilt samtal med någon i trygghetsteamet. Samtalet är till för att skapa förtroende, så att barnet vågar kontakta dem när det verkligen behövs.

– Vi frågar hur de trivs i skolan och hur de har det med kompisar. De får berätta vilka tre kompisar de helst leker med. På så vis kan vi också få en indikation på om någon verkar ensam, säger Carina Elton.

Finns på varje skola

Trygghetsteamen på de olika skolorna i Tjörns kommun arbetar på lite olika sätt, anpassat efter skolornas behov. I Rönnängs skola har man till exempel valt att registrera alla incidenter, små som stora. Varje sådant ”trygghetsärende” måste sedan tas om hand. Ibland räcker ett samtal med läraren innan föräldrarna kopplas in.

Uppföljning viktig

– Sedan har vi i trygghetsteamet uppföljningar varje vecka. De fortsätter vi med ganska länge efter att problemen upphört. Det är viktigt att vi finns där även för de barnen som utsätter andra, för de mår inte heller bra, säger Keth Lindqvist.

Fler exempel på vad Trygghetsteamen gör:

  • Deltar i samtal med elever som utsatts/utsätter, deras föräldrar och andra berörda (till exempel skolhälsan och rektor)
  • Finns till för elever som vill komma och prata
  • Handleder lärarna inför deras årliga genomgång av skolans likabehandlingsplan
  • Är inne i klassrummen och observerar lektioner – för att fånga upp stämningar, relationer med mera
  • Håller i gruppaktiviteter, till exempel tjej- och killgrupper som får göra olika övningar
  • Går tillsammans med de övriga skolornas trygghetsteam en utbildning om nätmobbning
  • Samarbetar med rastvärdarna på skolan för att upptäcka mobbning eller om något barn verkar ensamt
  • Är ett stöd för de andra lärarna inför samtal med elever och föräldrar
  • Dokumenterar allt som görs i varje trygghetsärende – inget får falla mellan stolarna!
  • Ingår i elevhälsoteamet på skolan, tillsammans med skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och rektor


Sidan senast uppdaterad: 2016-09-20 08.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se