Tjörns kommuns logotype
Land 1,9 °C Hav 4,8*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Biblioteken på Tjörn får 200 000

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ungdomar söker information på bibliotekets dator

Tjörns kommun har beviljats 200 000 kronor från Statens kulturråd för biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande.

Det är ett tillfälligt stöd till projekt med start 2016, dvs omgående. Syftet med stödet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

Utvidga Att låna en svensk, flyktingguide/språkvän

Projektet i Tjörns kommun ska stärka bibliotekets befintliga verksamhet för nyanlända och asylsökande samt utvidga det nystartade projektet ”Att låna en svensk, flyktingguide/språkvän.”.

Mål:

  • Stärka biblioteket som mötesplats för samtal, informationsutbyte och utbildning
  • Utöka bibliotekets uppsökande verksamhet
  • Öka kunskapen för personal och frivilliga aktörer om olika länder och kulturer för att förbättra förståelsen och stärka bemötandet av nyanlända och asylsökande.

Biblioteket kommer att samverka med kultur-och fritid, barn- och utbildning, integrationsenheten, näringslivsenheten, studieförbund, frivilliga aktörer, arbetsförmedling, Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Projektet förväntas pågå till december 2017. Det är Aslaug Myhrberg som drivit arbetet med ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-06 14.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se