Tjörns kommuns logotype
Land 1,3 °C Hav *°C
Medelvind N 0,9 m/s

Det går bra för företagen i Västra Götaland!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Verkstad

Konjunkturen i länet är långt över rikssnittet och både tjänste- och industriföretagen visar en positiv utveckling. Vart fjärde företag uppger att de har ökat antalet anställda det senaste året. Det visar Småföretagsbarometern som i början av veckan presenterades av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Alla bäst går det för företagen i Göteborgsområdet där Tjörn ingår i denna mätning. Våra grannar på Orust har dock haft det kämpigare sedan förra hösten då konjunkturen inom Fyrbodalsområdet är betydligt svagare. Framtiden ser dock ljus ut i hela Västra Götaland!

Hela 72 procent av företagen i länet anser att de har goda utsikter att expandera på sikt men det finns tillväxthinder som kan komma att bromsa utvecklingen. Främst är det bristen på kompetent arbetskraft som hindrar utvecklingen, följt av tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader. Redan idag uppger 61 procent av de tillverkande företagen att de har tackat nej till order på grund av att de redan utnyttjar sina resurser fullt ut.

Konjunkturen är positiv i hela landet men det finns regioner som fortfarande kämpar med sviterna från den omfattande lågkonjunktur som drabbade oss i slutet av 2008. I Norrbotten och Kronoberg (sydvästra Småland) är fortfarande orderingång, sysselsättning och omsättning låg hos företagen. Anledningen att Västra Götaland har en stark konjunktur tros bero på näringslivets bredd och industristruktur då industrin varit lokomotivet i konjunkturen sedan 2013.

Småföretagarbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning och har genomförts sedan 1985. Barometern är en prognos utifrån intervjuer med 4000 privata företagare med 1-49 anställda och berör de 12 kommande månaderna.

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-19 09.39
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se