Tjörns kommuns logotype
Land 0,4 °C Hav *°C
Medelvind N 0,9 m/s

Detta hände 2015 – förenklad årsredovisning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbron

Visst kan det verka sent med en "årskrönika" i april, men nu är årsredovisningarnas tid och dags att sammanfatta viktiga händelser under föregående år.

En ännu bättre plats att leva och bo

Fler upptäcker Tjörn som en kommun att leva och bo i. Under 2015 ökade befolkningen i kommunen med 180 personer, en ökning som är nästan dubbelt så stor som 2014. Sedan 2013 har Tjörns kommun satsat på en ökad inflyttning bland barnfamiljer. Efter den senaste flytta-hit-kampanjen "Tjörn är bättre än Bahamas" har antalet göteborgare som är positiva till Tjörn ökat från 49 till 73 procent.

För att kunna växa är en lång rad åtgärder i gång. De viktigaste från 2015 är:

  • Att det arbetas intensivt med att ta fram nya detaljplaner. Två detaljplaner har antagits under året. Vid Buskär, nära torget i Skärhamn planeras 10 lägenheter och i Kollung i norra Skärhamn planeras cirka 120 bostäder och verksamheter. Detaljplaner som medger 900 bostäder ska tas fram inom de närmaste åren.
  • Att ungdomar i åldern 18-24 år har förtur i kön till små hyreslägenheter är en del i kommunens barn- och ungdomssatsning.
  • Att den nya (och stora) sammankopplingen av avloppsledningar blev klar. Sedan 2007 har arbetet pågått med att koppla rör från Björholmen, Kyrkesund och Skärhamn via Stockevik och Mossholmen till det ny- och ombyggda reningsverket i Ängholmen utanför Rönnäng. Den sista etappen var att koppla ledningarna som kommer in från Kyrkesund vid Södra hamnen i Skärhamn till Stockevik. Nu kan många fler fastigheter anslutas till det kommunala va-systemet.
  • Att Tjörn gått samman med Orust och Stenungsund i ett gemensamt initiativ för en bättre infrastruktur i regionen. Med Nordvästsvenska Initiativet vill kommunerna göra det enklare för boende, företag och besökare att etablera sig och ta sig till och från regionen oavsett färdsätt. Tre prioriterade områden i förslaget är: väg 160 från Spekeröd till Orust, södra Bohusbanan och en ny broförbindelse mellan Orust och fastlandet.
  • Att 100 hushåll har installerat nya avloppsanläggningar har resulterat i minskade avlopp med 11 ton, en investering i en framtida god miljö på Tjörn med rent dricksvatten och rena fjordar.

Årets kulturkommun 2016

Att Tjörn blivit utsedd till Årets kulturkommun 2016 visar att den satsning som görs på kultur för alla året om gör Tjörn till en attraktivare plats att bo på.

Kulturveckan i vecka 40 arrangerades för andra gången och har kommit för att stanna. Sammanlagt ordnades 120 aktiviteter för alla åldrar, från dockteater till 20-talsjazz.

Sagabiografen ökade antalet besökare under 2015 med 1 759 personer jämfört med föregående år. En av årets publiksuccéer var den direktsända invigningen från Göteborgs Filmfestival.

Flyktingsituationen

Världen fick se den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget. Engagemanget hos Tjörnborna och frivilligorganisationerna har varit stort.

Tjörns kommun tog emot drygt 85 ensamkommande flyktingbarn och fyra nya boenden har öppnats. Migrationsverket öppnade också ett ankomstboende, tänkt att användas som övernattningsboende men de asylsökande blev kvar i väntan på att få komma till sin kommun. Detta boende avvecklades i april 2016.

Skolorna rustar för framtiden

Andelen ekologiska råvaror i skolmaten är nu uppe i 25 procent, en ökning med 5 procentenheter från föregående år. Svinnet minskar också i samband med att fler skolor och förskolor går över till att servera bufféer.

Beslut togs om att Långekärrs skola och förskola läggs ner från juli 2016, under förutsättning att beslutet vinner laga kraft.

Behovsprövningen för att få fria busskort återinförs, vilket sparar motsvarande sju lärartjänster på heltid.

Tjörns tredjeklassare gjorde en ny guidebok, Barnens guide till Tjörn. De valde ut lokala besöksmål, skrev texter och ritade. Till sin hjälp hade de barnboksförfattaren Jessika Berglund.

Bygglov på 20 dagar

Handläggningstiderna för bygglov har minskat. Under 2015 låg den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov inom Tjörns kommun på 20 dagar, efter att alla ansökningshandlingar är kompletta.

Det nya kulturmiljöprogrammet har tagits fram för att de unika kulturmiljöerna på Tjörn ska vårdas även i framtiden. Kulturmiljöprogrammet är en vägvisare för såväl en intresserad allmänhet som för politiker och tjänstemän inför kommande beslut om till exempel bygglov.

TV-program från Tubberödshus

Äldreboendet Tubberödshus hamnade i rampljuset i TV-programmet Landgång som sändes i SVT i augusti. Restaurangen kom på andraplats i tävlingen Årets Seniormåltid 2015.

En vision för Tjörn

Sist men inte minst fick Tjörn en ny vision: "Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet" är den korta versionen. Den längre lyder: "Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden."

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-15 12.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se