Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,9*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Hallå Britt-Marie Rastman!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Britt-Marie Rastman

Vi bytte några ord med chefen för flyktingsamordningen i Tjörns kommun.

Förra hösten kunde vi alla se de fasansfulla bilderna på flyktingars situation i olika delar av världen. Strömmen av människor som behövde vår hjälp verkade aldrig sina. Nu har det gått ett år — hur ser situation ut på Tjörn idag?

Totalt i år ska Tjörns kommun ta emot 53 personer med uppehållstillstånd, det vill säga sex till åtta personer per månad. De som kommer nu har vistats i Sverige i cirka två år. Nästa år kommer trycket att öka och vi beräknas ta emot cirka 90 personer.

Finns det boende och sysselsättning till alla våra nya kommuninvånare?

Boendefrågan är ett stort bekymmer. Vi är ständigt på jakt efter lämpliga bostäder. Både villor, lägenheter och rum är aktuella. Vi vädjar till privatpersoner och näringslivet om hjälp! Kravet är att boendet ska kunna hyras under två år och kommunen kan under denna period vara hyresgäst.

Sysselsättning är en annan viktig del för våra nya kommuninnevånare. Målet är att de skall vara självförsörjande efter etableringsperioden som är två år.

Hur förväntar ni er att situationen utvecklar sig under nästa år?

Det kommer under 2017 och 2018 att vara en ansträngd situation eftersom antalet personer som anvisas Tjörns kommun kommer att öka. Detta är dock personer som redan idag finns i Sverige på asylboende.

Många Tjörnbor är företagare. Vad kan de göra?

Du som företagare kan ställa upp med praktikplatser eller någon annan form av anställning, till exempel så kallade instegsjobb. Detta kan kombineras med studier i svenska. Det kan handla om några dagar i veckan. Vi på integrationsenheten på Tjörns kommun hjälper gärna till, kontakta oss!

Om jag har ett boende att upplåta, vad krävs och hur går jag tillväga?

Du som har ett boende anmäler dig hos Tjörns kundcenter, så kommer vi att kontakta dig och gå igenom alla detaljer.

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-28 16.34
Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Tjörns kundcenter
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se