Tjörns kommuns logotype
Land 1,4 °C Hav *°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Hur fungerar kommunal ekonomi?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Omslag Vi på Tjörn nr 2016-4

Det var en av de frågor ekonomichefen i Tjörns kommun, Katarina Hillberg, svarade på när hon besökte en sexa på Häggvallskolan.

– Har ni tänkt på att det är mycket som kommunen gör som ni använder varje dag? Som när ni vaknar och häller upp ett glas vatten, när ni går eller cyklar på gång- och cykelvägar, när ni är i skolan hela dagen och på kvällen när ni idrottar på någon av kommunens anläggningar?

Kommunen och vår vardag

Genom att utgå från barnens vardag målade Katarina Hillberg upp en bild av vad en kommun gör och hur mycket det kostar. Att en elev i grundskolan kostar ungefär 90 000 kronor om året. Att morfars plats på äldreboendet kostar 600 000 kronor. Att alla Tjörnungdomar som går på gymnasiet i andra kommuner sammanlagt kostar 55 miljoner om året.

– 55 miljoner! Är det per elev? frågar en elev och får snabbt svar från sin bänkkamrat:
– Nej, då hade föräldrarna sålt oss!

Intäkter till kommunen

I gengäld får Tjörns kommun in ungefär en miljard kronor per år, varav 752 miljoner kronor kommer in via kommunalskatten. Resten av pengarna kommer in från olika avgifter Tjörnborna betalar för barnomsorg, hemtjänst, va- avgifter, sophämtning, bygglovsavgifter etcetera.
– En vuxen person som tjänar 30 000 kronor i månaden betalar 6 363 kronor i kommunalskatt. Av dessa går 2 688 till er och 2 400 till äldreomsorg, förklarar Katarina Hillberg.

Eleverna hade många frågor om sin egen vardag. Som hur de ska göra för att få en finare skolgård eller fler cykelvägar.

Påverka genom elevrådet

Katarina Hillberg tipsar om att elevrådet är ett bra forum att börja med när det gäller skolgården. Hon berättar också att cykelvägar är en viktig fråga redan nu för kommunen.
– Det finns ett stort intresse att förbättra miljön för dem som går och cyklar. Prioriterat just nu är vägen mellan Myggenäs och Skåpesund, men det ligger fler förslag och väntar.

Eleverna skickade också med Katarina några tips för framtiden. Någon ville att ishallen skulle renoveras, någon tyckte att det ska planteras fler träd och någon tyckte att föreningarna skulle få mer pengar.

Dessutom fick eleverna reda på att:

•  Det är hög medelålder på Tjörn, jämfört med övriga Sverige

•  Det är 4 000 som pendlar från Tjörn, 1 000 pendlar till Tjörn

•  Tjörns kommun är den största arbetsgivaren på Tjörn, med 1 200
anställda årsarbetare

•  Kostnaden för en gymnasieelev kan variera från 79 000 till 191 000 om året beroende på vilket program eleverna väljer.

Fotnot: Besöket gjordes i våras och eleverna går nu i åk 7. Katarina Hillberg bjöds in till klassen av deras lärare Jenny Öhman när de arbetade med samhällskonomi i so-ämnet.


Sidan senast uppdaterad: 2016-10-21 14.23

Vad tyckte eleverna? Läs mer i senaste Vi på Tjörn!


Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Tjörns kundcenter
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se