Tjörns kommuns logotype
Land 4,2 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 1,8 m/s

Insatser mot droger och buskörningar blir medborgarlöfte i Stenungsund, Tjörn och Orust

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Kommuner och polis - medborgarlöfte 2017

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust ska gemensamt agera mot buskörningar och droger under 2017.

Samtidigt ska unga förstagångsförbrytare fångas upp tidigt och trygghetsvandringar göras. Det är polisens och de tre kommunernas medborgarlöfte till invånarna.

Buskörningar och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna. För att minska problemet lovar polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust att genomföra följande aktiviteter under 2017:

  • minst 20 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de utpekade områdena, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. (Polisen)
  • genomföra trygghetsvandringar i de sju områdena. Det som framkommer under dessa vandringar ska åtgärdas, utifrån vad som bedöms vara möjligt, och resultatet kommer att redovisas. (Kommunerna)
  • kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in. (Kommunerna)

– Det känns särskilt roligt att löftet kan tecknas tillsammans med tre kommuner, som har sett att de har likartade problem – det finns en styrka i det, säger Kjell Olsson, chef för lokalpolisområde Södra Fyrbodal.

Medborgarlöftet grundar sig bland annat på de medborgardialoger som genomfördes under hösten och cirka 2 400 enkätsvar. Sju områden har lyfts fram av de boende, och det är i huvudsak här insatserna kommer att ske.

– Vi ser att invånarnas bild stämmer väl överens med den bild vi har av situationen. Det gör det lätt att sätta in insatser, säger Ulf Darrell, kommunpolis i Tjörn och Orust.

– Att vi på så kort tid fått till ett så bra samarbete med våra tre kommuner är väldigt roligt. Detta gör att vi även på längre sikt kan ta till vara och utnyttja våra gemensamma resurser, säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund.

Mer information om medborgarlöftena:

polisen.se/medborgarlofte


Sidan senast uppdaterad: 2017-01-09 13.57
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se