Tjörns kommuns logotype
Land 4,2 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 2,2 m/s

Många ville diskutera Rönnängs entré

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ett femtiotal Tjörnbor bidrog med sina idéer till hur framtidens infart till Rönnäng ska se ut.

Hur ser Rönnängs själ ut? Och vad kan man tillföra för att göra platsen ännu mer attraktiv?

Den här gången hade turen kommit till Rönnängs västra entré, området mellan Bleket och Rönnängs ishall. Inför arbetet med detaljplan för området ville Tjörns kommun ta tillvara medborgarnas kunskaper och idéer kring hur området kan användas på bästa sätta sätt.

– Vi vill ta vara på er kunskap och era kreativa idéer, säger Sara Dahlström, planarkitekt i Tjörns kommun, inför arbetet i mindre grupper.

Vilka resurser finns redan i området? Hur ser er önskelista ut? Det var två frågor som diskuterades i grupperna. Många goda idéer kom fram, om allt från parkeringsplatser och skyltar för besökande till småbåtshamn och bostäder.

Cultural planning

Sedan 2009 arbetar Tjörns kommun med Cultural planning som metod i samhällsplaneringen. Metoden bygger på att inkludera medborgarna genom att till exempel bjuda in till workshops där alla får komma till tals. Rönnängsborna har tidigare bjudits in till liknande workshops, som när Stråket genom samhället skulle planeras.

"Vi kommuninvånare får mer insyn" 

För Ann-Catrine Richardsson var det första gången och hon var positivt överraskad över engagemanget i gruppdiskussionerna.

– Detta är en jättebra metod då vi kommuninvånare får mer insyn i kommunens arbete och får möjlighet att påverka. När man sitter tillsammans med andra kommer fler idéer. Jag hoppas det här är något som Tjörns kommun fortsätter med, säger Ann-Catrine Richardsson.

En sammanställning av workshopen kommer att läggas ut här på tjorn.se i februari. Håll utkik!

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-01 14.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se