Tjörns kommuns logotype
Land 1,8 °C Hav 4,8*°C
Medelvind N 1,3 m/s

Ny aktör erbjuder 200 bäddar, konferens och scen i Södra hamnen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Servering

I detaljplanen för Södra hamnen i Skärhamn finns plats för en hotell- och konferensanläggning. Nu erbjuder sig ett lokalt företag att bygga en anläggning med 200 bäddar, konferensmöjligheter för 400 personer och med en multiarena/scen samt restaurang, småbutiker och bad.

Det är det nystartade företaget Conventibus AB som anmält intresse att köpa mark i Södra hamnen för att etablera en hotell- och konferensanläggning. Något som Tjörns kommun önskar på platsen enligt den detaljplan för området som går ut på samråd i höst.

– Av vad vi sett hittills kan anläggningen innebära ett helhetsgrepp för Södra hamnen och skapa många arbetstillfällen. Det ger även fler besökare tillgång till den unika miljön, säger kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen.

Anläggningen ska också erbjuda en multiarena som kan användas för flera olika behov. Arenan kan rymma upp till 500 personer. Även restaurang, mindre butiker och ett bad ska finnas i den nya hotell- och konferensanläggningen.

– Vi är en lokal aktör och ser såväl behovet som möjligheterna med platsen och anläggningen. Vi vill göra detta i nära samarbete med Tjörns kommun och ha med lokala företag och Tjörnbor i hela processen, säger Stefan Gustafsson, Conventibus AB. Vi vill skapa en byggnad som både tar utgångspunkt i Skärhamns historia och platsens helt unika förutsättningar.

Om Tjörns politiker är intresserade går man vidare med ett markanvisningsavtal. Där regleras till exempel tidpunkt för köp. En så kallad avsiktsförklaring skrivs när beslutet om att anta planen för Södra hamnen vunnit laga kraft.

– Tjörns kommun är mycket intresserade av att få en hotell- och konferensanläggning i Södra hamnen. Det behövs för att täcka behovet av gästnätter. Att vi saknar både bäddar och en större arena samt någon form av inomhusbad är bekant för det flesta Tjörnbor, säger Johan Fritz, kommunchef Tjörn.

En hotell- och konferensanläggning i det här formatet kompletterar Nordiska Akvarellmuseet. Med nyskapande arkitektur förstärks turistdestinationen Skärhamn ytterligare.

Arkitekt är Magnus Månsson från Semrén Månsson Arkitekter som bland annat ligger bakom Clarion Hotel Post och Hotel Avalon i Göteborg.

Kontaktpersoner och information

Johan Fritz
Kommunchef
0304-60 10 15
johan.fritz@tjorn.se

Stefan Gustafsson
Conventibus AB
0733-98 98 55
stefan.gustafsson@scoutab.se

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-10 17.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se