Tjörns kommuns logotype
Land 0,4 °C Hav *°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Om Långekärrs förskola och grundskola

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Grundskola

I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att avveckla Långekärrs skola och förskola. Sedan dess har en hel del hänt.

En grupp föräldrar har beslutat sig för att starta en fristående förskola och en fristående Montessori-inriktad grundskola i Långekärr.

Kommunstyrelsen stöder förslaget. De vill ge gruppen mer tid för att hinna med att ansöka om en fristående förskola och en fristående grundskola.

Därför beslutade en enig kommunstyrelse den 7 april att det är befogat att flytta fram avvecklingen av Långekärrs skola och förskola till sista december 2016.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att skjuta upp avvecklingen till sista december 2016

Barn- och utbildningsnämnden föreslog den 4 maj kommunstyrelsen och kommunfullmäktige just detta: att skjuta fram avvecklingen av Långekärrs skola till sista december 2016, samt att ge barn- och utbildningsnämnden ekonomisk kompensation för driften av skolan under höstterminen 2016. Dessa beslut tas därefter i kommunfullmäktige den 19 maj.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om fristående förskola

När det gäller fristående förskola är det barn- och utbildningsnämnden som beviljar tillstånd att starta. Den 26 maj 2016 fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om eventuell start av en fristående förskola med start 1 januari 2017.

Skolinspektionen beslutar om fristående skola

För en fristående grundskola är det Skolinspektionen som beviljar tillstånd. Barn- och utbildningsnämnden lämnar endast ett yttrande. Yttrandet är redan lämnat till Skolinspektionen.

Föräldragruppen får avvakta Skolinspektionens beslut. Normal handläggningstid hos Skolinspektionen skulle innebära att föräldragruppen får besked i oktober. Vid en extra snabb handläggning kan beskedet komma tidigare.

Om Skolinspektionen godkänner en fristående grundskola i Långekärr, kan föräldragruppen inleda arbetet med att rekrytera medarbetare, skaffa lokaler med mera.

 

Med vänliga hälsningar

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande

Björn Möller
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-12 09.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se