Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 4,5*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Projekt 8-fjordar får utmärkelsen Årets Havsfiskare

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tång i havsytan

Utmärkelsen Årets Havsfiskare 2015 tilldelas projektet 8-fjordar. Det är ett samarbete målet att återställa ekologisk balans och säkra biologisk mångfald i våra fjordar.

"Årets utmärkelse tilldelas projektet 8-fjordar. Detta lyckade projekt som startade som ett samarbete mellan fem bohuslänska kommuner, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen, har bland mycket annat möjliggjort återetablering och skydd av arter inom projektets geografiska område, inte minst när det gäller den utveckling av piggvarsfiske i Bohuslän som sportfiskare kunnat uppleva de senaste åren."

Så lyder motiveringen när en enhällig jury, bestående av representanter för Göteborgs Havsfiskeklubb (GHFK), Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund och sportfiskemedia, dela ut priset Årets Havsfiskare 2015 till projeket 8-fjordar.

Ännu så sent som på 1970-talet var det gott om fisk i fjordarna kring Tjörn och Orust. Sedan dess har mycket försämrats och trenden är densamma utmed hela Västkusten. Bestånd av bottenlevande fisk har i många fall nära kollapsat av kraftigt överfiske med mängdfångande redskap.

Projekt 8-fjordar föddes i början av 2000-talet som ett samarbetsprojekt mellan Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och kommunerna Stenungsund, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla. Projektet är numera internationellt känt för sitt lyckade arbete med att förbättra vattenmiljön och fiskbestånden i fjordarna runt Tjörn och Orust.

Förbud mot nätfiske, minskad tillförsel av näringsämnen och restaureringsåtgärder i många vattendrag har medfört att havsöringen ökat i området. Många sportfiskare lockas också till området för att fånga piggvar, en av Västkustens verkliga drömarter. Piggvarar över 4-5
kg eller dagsfångster på 5-6 piggvarar är inget ovanligt.

Mycket pekar på att projekt 8-fjordar fyller en viktig roll i
arbetet med att återskapa goda havsfiskemöjligheter i framtiden.

Priset delas ut i samband med Göteborgs Havsfiskeklubbs årsmöte i Göteborg i mars 2016.

Mer information

GHFK:s ordförande Jonas Gassander, 0705-15 81 02, jonas.gassander@ghfk.s

GHFK:s jurymedlem Dan Källman, 0705-98 93 22, dan.kallman@ghfk.se

Projektledare 8-fjordar Niclas Åberg, 0303-73 25 1

Miljöinformatör 8-fjordar Sara Ejvegård, 0303-73 81 64

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-07 11.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se