Tjörns kommuns logotype
Land -0,8 °C Hav 4,5*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2016.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en presentation och filmvisning av ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Benita Nilsson, samt av förvaltningschef Evike Sandor. De var på plats med anledning av att Tjörns kommun blivit utsett till årets kulturkommun.

På själva sammanträdet besvarades en interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande, Martin Johansen (L), om ökat skatteunderlag.

Fullmäktige beslutade även att återremittera ärendet ”Initiativ om folkomröstning angående besluts- och verkställighetsordning i ärenden om nedläggning av lokaler inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden”. Efter avslutad debatt återremitterades ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstat för en återremiss.

Komplett protokoll publiceras efter justering.

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-01 11.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se