Tjörns kommuns logotype
Land -0,9 °C Hav 4,5*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträden den 19 maj 2016.

På kommunfullmäktiges sammanträde behandlades ärendet Skola 2025 - inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6. Efter omröstning beslutade fullmäktige att återremittera ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstat för återremiss.

Kommunfullmäktige beslutade även om svar på remiss avseende förfrågan från Stenungsunds kommun angående drift av simhall. Ärendet gäller en förfrågan om samfinansiering av driftskostnader för den planerade simhallen på Stenungsunds Arena. Fullmäktige beslutade att avstå erbjudandet från Stenungsunds kommun med hänvisning till nämndernas yttranden, men vill ha
fortsatt dialog med Stenungsunds kommun kring hur simhallen vid Stenungsunds Arena kan nyttjas för bägge parters bästa.

I övrigt behandlade fullmäktige fem motioner, tio interpellationer och en enkel fråga. Du kan läsa motionerna och interpellationerna, inklusive svar, i fullmäktiges möteshandlingar som du hittar till höger.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 25 maj 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-20 13.47
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se