Tjörns kommuns logotype
Land 1,8 °C Hav 4,8*°C
Medelvind N 1,3 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med ett luciatåg från Kållekärrskolans femteklassare.

Det hölls även en tyst minut för fullmäktigeledamoten Anders Wernesten (L) som avlidit.

På sammanträdet förklarade fullmäktige Tjörns kommuns översiktsplan aktuell för mandatperioden. Översiktsplanen ska omprövas vid varje mandatperiod. Kommunen kan då göra en ny översiktsplan eller aktualisera den gällande.

Kommunfullmäktige behandlade även ett Idrottspolitiskt program för 2016-2020. Efter omröstning beslutade fullmäktige att återemittera ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstat för förslaget om återremiss.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 20 december 2016.

En jul- och nyårshälsning från kommunfullmäktige

Mötet avslutades med kommunfullmäktiges Jul- och nyårshälsning till kommuninvånarna.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-19 08.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se