Tjörns kommuns logotype
Land 1,3 °C Hav 4,8*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträden den 21 april 2016.

På kommunfullmäktiges sammanträde behandlades Tjörns kommuns
årsredovisning 2015. I samband med detta så hölls även allmänhetens frågestund där kommunmedborgare fick ställa frågor till politikerna gällande
årsredovisningen. Du kan läsa årsredovisningen här.

I enlighet med revisorernas rekommendation så beslutade kommunfullmäktige
också att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda i kommunstyrelsen och de
övriga nämnderna för räkenskapsåret 2015.

 

Kommunfullmäktige behandlade också initiativ om folkomröstning angående besluts- och verkställighetsordning i ärenden om nedläggning av lokaler inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Efter omröstning beslutade fullmäktige att folkinitiativets begäran om folkomröstning skulle avslås då den fråga som folkinitiativet avser inte är sådan att kommunfullmäktige kan besluta om den enligt 5 kap 34 a § KL.

Kommunfullmäktige beslutade även att anta slamtaxa som ett tillägg i Avfallstaxa 2016.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 25 april 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-25 08.32
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se