Tjörns kommuns logotype
Land 4,2 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 1,8 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträden den 23 mars 2016.

Kommunfullmäktige började med en kortare information från kommunens integrationssamordnare, Britt-Marie Rastman, gällande mottagandet av
nyanlända i kommunen. Ordförande tackade å fullmäktiges vägnar för förvaltningarnas insatser i mottagandearbetet.

På sammanträdet beslutade fullmäktige att anta handlingsprogram
2016-2018 – enligt Lagen om skydd mot olyckor, som ska antas varje ny
mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade även att ändra socialnämndens reglemente på sätt att ansvaret för ensamkommande barn skrivs in i reglementet.

I övrigt behandlades sju motioner på sammanträdet. Det var
bland annat en motion gällande initiativ om att verka för en ny
sjöräddningsstation i Skärhamn. Fullmäktige beslutade att motionen var besvarad
med hänvisning till det pågående arbetet. Förhandlingar pågår redan med
Sjöräddningssällskapet gällande etablering på Törn.

Det kompletta protokollet publiceras efter justering som äger rum den 4 april 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-24 12.58
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se