Tjörns kommuns logotype
Land 0,2 °C Hav 4,5*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Välkomsten – första skolan för våra nyanlända

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Välkomsten, språkstödjaren Farid talar persiska och hjälper till i klassrummet

På Välkomsten är det inga problem med studiedisciplinen. De flesta siktar högt och gör allt vad de kan för att lära sig svenska så snart som möjligt.

– Vi får snarare säga till dem att inte plugga för länge på kvällarna, säger Agneta Lorentzen, enhetschef.

Kartläggning

Det är lektion i svenska för en grupp nyanlända ensamkommande.
Nitton pojkar i åldrarna 14 till 17 år har samlats i klassrummet. De lyssnar intresserat när deras lärare Lena förklarar vad de behöver lära sig först.

– Lyssna på språket och orden, hur man använder det. Jag använde ordet ”studerar” förut. Det är vanligare att man säger ”pluggar” eller ”läser” i dagligt tal, förklarar Lena. Språkstödjaren Farid hjälper till och förklarar på persiska.

Pojkarna har bara varit i Sverige några månader och har nyss börjat på Välkomsten. Det är en skola där de under cirka åtta veckor ska få en första kartläggning inför starten i Häggvall, Bleket eller Nösnäsgymnasiet.
De lyssnar uppmärksamt och antecknar vad läraren skriver på tavlan. Svenskkunskaperna som lärs ut på den här nivån är väldigt grundläggande och rör sig kring elevernas vardag, till exempel skolan. Annars är huvuduppgiften på Välkomsten att varje elev ska kartläggas för att sedan slussas ut i den ordinarie skolan.

Entusiastiska elever

När detta skrivs är 78 barn inskrivna på Välkomsten. Tre klasser består av tonåringar, en klass av yngre barn. De flesta kommer från Afghanistan, Syrien och Irak. Välkomsten har varit i gång sedan årsskiftet och Agneta Lorentzen, enhetschef, är nöjd med starten.

– De är så glada och entusiastiska. Det finns inget stopp för hur mycket de vill lära sig. De vill fort fram och har högtflygande planer.

Levnadsöden

Agneta Lorentzen beskriver sitt eget liv som en ”skyddad verkstad” i relation till de levnadsöden hon möter varje dag. Hon har fått berättelser om barn som mist sina föräldrar under färden över Medelhavet, om barn som varit på flykt i flera år och haft fullt upp att överleva varje dag, om barn som ensamma försörjt sina småsyskon efter att föräldrarna dött.

– Det är en enorm variation i vilka förkunskaper barnen och ungdomarna har. De flesta har gått några år i skolan, men alla har det gemensamt att de vill studera hårt för att skapa sig en framtid i Sverige.

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-06 10.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se