Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,9*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Vill du göra skillnad för barn och unga?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Avdelningen för ensamkommande barn söker er eller dig som vill göra en insats för ensamkommande barn och ungdomar genom att bli ett familjehem eller kontaktperson.

Avdelningen ansvarar för både pojkar och flickor upp till att de är fyller 21 år.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man tar emot ett eller flera barn i sitt hem och att ni, förutom att erbjuda husrum, även kan vara en stöttande vuxen. Det innebär att ni är en stabil och trygg familj som har tid, plats och resurser för att kunna engagera sig i barnet eller ungdomen. Ni ska finnas där för barnet/ungdomen under en längre tid och välkomna barnet som en familjemedlem. Vi erbjuder våra familjehem kontinuerligt stöd, utbildning och vägledning i sitt uppdrag samt ersättningar enligt SKL:s riktlinjer.

Vi söker nu familjehem som kan ta emot barn/ungdomar för stadigvarande boende. Många av våra ungdomar är mycket studiemotiverade och är aktiva i någon form av idrott, främst fotboll men även andra aktiviteter. Har du erfarenhet av barn och ungdomar och tycker att det är roligt och stimulerande med barn-och tonåringar? Har du gott om plats eller ett rum ledigt?

Som familjehem ansvarar du för den dagliga omsorgen och fostran samt har regelbunden kontakt med socialtjänsten som också stöttar dig i rollen som familjehemsförälder.

Kontaktperson

Uppdraget som kontaktperson kan liknas vid en vänskapsförbindelse där det inte minst gäller att skapa en förtroendefull relation. Kontakten ger möjlighet för det ensamkommande barnet att leva som andra, bryta isolering, känna delaktighet och kunna ta del av samhällslivet. Kontaktpersonen medverkar till samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter samt inte minst till att skapa en förtroendefull relation. För uppdraget utgår arvode och omkostnadsersättning.

Nu söker vi en kontaktperson till en snart 19-årig kille. Han har uppehållstillstånd, studerar och har ett eget boende. Han är i stort behov av sällskap i vardagen med en person som kan vägleda honom i sociala koder men också vara någon som lyssnar på honom. Han behöver också hjälp att motiveras till fritidsaktiviteter av något slag. Det är bra om du har erfarenhet av aktiviteter eller har något särskilt intresse du kan ta med honom till. Omfattningen av uppdraget går vi igenom tillsammans med vår kille och dig.

Kontakt

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Vänligen kontakta:

Ann Lundstedt Schager, familjehemssekreterare, avdelningen för ensamkommande barn
E-post: ann.lundstedt.schager@tjorn.se
Tfn 0304-60 14 31

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-07 13.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se