Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,9 °C
Medelvind N 1,8 m/s

Föräldrautbildningar på Familjecentralen Måsen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skor - svartvit

Kurserna hjälper föräldrar att förstå och hantera relationen till sitt barn.

Tema skilda föräldrar

Barn i Föräldrars Fokus (BiFF) är ett program som vänder sig till skilda föräldrar och föräldrar som är i processen att skilja sig, där konflikter upplevs som ett bekymmer i det gemensamma föräldraskapet.

Vi träffas vid tre tillfällen och pratar om teman som

  • Hur påverkar skilsmässan våra barn?
  • Mitt ex och jag kan inte prata med varandra!
  • Vad kan jag göra som förälder för att underlätta för mitt barn?

Kursen är på kvällstid och varje tillfälle är 2 timmar.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för ungdomen, men också för föräldern. För vårdnadshavare som upplever svårigheter i relationen med sin tonåring erbjuder vi stöd i form av samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation och verktyg att hantera situationer, förslag till alternativa förhållningsätt.

Nu startar en grupp som träffas vid nio tillfällen på kvällstid.
Varje tillfälle är 1 ½ timma. Några teman som är planerade:

  • Kommunikationen förälder – barn
  • beröm och uppmuntran av positiva beteenden
  • om att sätta gränser
  • att skapa goda cirklar
  • föräldraskap och ledarskap
  • från kontroll till koll.

Är du intresserad av någon av utbildningarna?

Kontakta Johanna Johannessen
0304-60 13 84
johanna.johannessen@tjorn.se

Marie Mårtensson
0304-60 18 67
marie.martensson@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-03 14.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se