Tjörns kommuns logotype
Land 15,9 °C Hav 17,7°C
Medelvind W 3,6 m/s

Så vill vi utveckla Tjörn!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skär vid Härön?

Tjörns kommun driver många verksamheter och är dessutom Tjörns största arbetsgivare med sina 1200 anställda.

Några av dem är Kristina, Anna, Dan, Magdalena och Karin. De har alla det gemensamt att de jobbar med utveckling av kommunens service och tjänster, som skola, omsorg, kultur med mera. Tillsammans har de stor erfarenhet inom många olika kunskapsområden. Vi frågade dem vad de jobbar med just nu för att Tjörn ska bli ännu bättre:

Kristina Gyllenhammar

Kristina Gyllenhammar, utvecklingsledare inom sektor samhällsbyggnad

– Jag har jobbat i privat sektor tidigare och ser gärna att man arbetar mer "företagsmässigt" inom kommunen, med kunden i fokus och effektivare rapportering. Det betyder att alla som berörs av olika projekt, till exempel detaljplanearbetet i ett område, ska ha en tydlig bild av hur arbetet fortskrider.

Bakgrund: Civilekonom, tidigare arbetat bland annat som controller i en global industrikoncern och som konsult åt Trafikverket.

Karin Nilsson

Karin Nilsson, utvecklingsledare på socialförvaltningen

– Vi ska göra rätt saker för dem vi är till för. En del av vårt kvalitetsarbete är att arbeta med brukarundersökningar, exempelvis inom äldreomsorg. Resultatet för 2015 visar att Tjörn har en god kvalitet jämfört med övriga riket, men det finns områden som kan förbättras. Vi vill hitta dessa svagare länkar och arbeta aktivt för att det ska bli bättre.

Bakgrund: Magisterexamen i beteendevetenskap, har bland annat arbetat som enhetschef inom äldreomsorg och LSS i Uddevalla kommun.

Magdalena Patriksson

Magdalena Patriksson, utvecklingsledare på utvecklingsavdelningen

– Jag arbetar för att medborgarna ska komma till tals mer. Tjörns kommun är bra på medborgardialog inom samhällsplanering, men behöver utveckla det inom andra områden. Vi som arbetar inom kommunen kan ha en tanke om vad som är bra kvalitet men det är inte säkert att det är samma sak som våra kunder tänker. Ett viktigt område är äldreomsorgen och socialtjänsten.

Bakgrund: Utbildad informatör, har tidigare arbetat som bland annat kommunikatör på Chalmers och utvecklingsledare i Tjörns kommun.

Anna Klingstedt

Anna Klingstedt, utvecklingsledare på kultur- och fritidsförvaltningen

– Vi arbetar brett för att utveckla de tre områdena kultur, fritid och turism och att de finns med i alla verksamheter – till exempel skola, äldremomsorg och samhällsplanering. Tjörns kommun har redan kommit långt, något som visar sig i många fina utmärkelser. Men vi har också utmaningar framför oss. En är att få unga vuxna att stanna kvar på Tjörn och att de ska kunna fortsätta ha en meningsfull fritid även efter att de slutat skolan.

Bakgrund: Utbildningar inom bland annat ekonomi, skådespeleri, grafisk form och ledarskap. Har drivit en reklam- och kommunikationsbyrå och varit teaterproducent med mera.

Dan Christoffersson

Dan Christoffersson, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen

– Tjörns skola har haft väldigt goda resultat i olika jämförelser under flera år, men vi kan inte slå oss till ro med det. En framtida utmaning blir att rekrytera behörig personal. Vi behöver också bli bättre på att följa upp resultat. Nytt för i år är att matematiklärare från förskoleklass till årskurs nio träffas regelbundet för att följa upp elevernas resultat. Satsningen på datorer, Ipads med mera i skolan/förskolan och framför allt hur de ska användas är en annan viktig fråga just nu.

Bakgrund: Lärarutbildning, rektorsutbildning. Har tidigare arbetat bland annat som byggnadsarbetare, lärare och rektor.

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-13 12.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se