Tjörns kommuns logotype
Land 3,1 °C Hav 8,8*°C
Medelvind NNE 2,2 m/s

Tjörnföretagen ger kommunen högt betyg för bygglov – för första gången

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Detalj från bygge av sjöbod

Ett intensivt effektiviserings- och bemötandearbete inom bygglovshanteringen har gett resultat. När Tjörnföretagen sätter betyg får kommunen 73 i totalbetyg. Det är en sensationell klättring för kommunen.

I denna servicemätning av kommunens myndighetsövning mäts Nöjd-Kund-Index (NKI). Högsta betyget är 100. Tjörns betyg 73 är en ökning med 13 steg. Det gör att Tjörns kommun får ett totalvärde som går från knappt godkänt till väl godkänt (70-80 klassas som högt betyg).

I kategorierna brandtillsyn och livsmedelskontroll har företagen även tidigare varit nöjda med kommunen. I kategorin Bygglovshantering har det inte varit så men i år har Tjörn ökat från 40 till 68 på ett år.

– Varje moment i bygglovsprocessen har noga kartlagts. Alla medarbetare har arbetat intensivt för att ge kunderna bättre service, säger Kristina Christiansson, chef sektor samhällsbyggnad. Från januari till och med april 2016 beviljades 303 bygglov på Tjörn. Endast tio av dessa överklagades. Den nya politiska organisationen har också bidragit till att bygglov nu hanteras snabbare, säger Kristina Christiansson.

‒ Vi har mätt hur lång tid varje moment tar och minskat väntetider. Resultatet är en tydligare, mer avskalad och snabbare process för bygglov, säger Sara Dahlström, arkitekt.

– Efter resultatet 2013 skapade vi "En väg in" för företagen med en Företagslots. Företagslotsen kan till exempel boka ett möte där företagaren får träffa handläggare från teknik-, miljö- och bygglovsavdelningarna samtidigt istället för att behöva gå på tre olika möten, säger Kristina Christiansson.

INSIKT – Företagsklimat

Det som nu presenterats är en rankning av de totala NKI-resultaten för företag som haft en myndighetskontakt (ett trettiotal företag) med kommunen, samt en jämförelse över tid för de kommuner som genomfört undersökningen med 2014 och 2015 års ärenden. Vidare presenteras en NKI-rankning för respektive myndighetsområde. Resultaten redovisas i ett PDF-dokument på SKL:s hemsida.

Undersökningen görs i samarbete med Business Region Gothenburg (BRG) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Företagen har fått svara på frågor inom fem myndighetsområden och där gradera sex servicedelar: information, bemötande, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningens omfattning varierar, i år togs bara 56 kommuner med. Den får därför inte status av en Öppen jämförelse.

Myndighetsområdena

Myndighetsområdena består av brandtillsyn, bygglov, livsmedelskontroll, serveringstillstånd.

Tidigare års resultat för Tjörns kommun

Ämne

2016

2015

2013

2011

Totalresultat

73

60

61

62

Bygglovshantering

68

40

62

Livsmedelskontroll

73

Brandtillsyn

75

69

77

80

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-23 10.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se