Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,3 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s

Skoldatatek

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Skoldatateket är en specialpedagogisk informations- och kommunikationsinriktad verksamhet  för elever i behov av särskilt stöd med fokus på läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter.

Tjörns skoldatatek

  • är en naturlig del i kommunens elevstöd och verkar för inkluderande lösningar
  • erbjuder pedagoger och elever att pröva alternativa verktyg
  • erbjuder korttidsutlåning av olika alternativa verktyg
  • erbjuder fortbildning i specialpedagogisk IKT (informations- och kommunikationsteknik)
  • arbetar med attityder och värderingar kring alternativa verktyg
  • deltar i skolutveckling
  • samverkar med skolor, bibliotek, berörda intresseorganisationer, andra skoldatatek och resursteam

Exempel på alternativa verktyg:

  • datorer med talsyntes
  • stavningsprogram
  • ljudförstärkning för klassrum
Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 15.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se