Ungdomsdialog i Tjörns kommun

Från idé till verklighet

Nu ska Tjörn bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!

Ungdomsdialogen agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta.

Ungdomsdialogen fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till en långsiktigt hållbar förändring.

Nästa Ungdomsdialog är tisdagen den

23 oktober kl. 18:00 i Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

På mötet träffar vi Politikerna. Vi kan ställa frågor till politikerna. Diskuterar framtiden för ungdomarna på Tjörn.

Vill du vara med! Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret som finns under SMS-panelen (uppe till Höger).

Nyheter

Dokument

Kontakta oss

Pia Andersson 0304-60 14 13

Tina Liljered Myremark 0304-60 11 83