Ungdomsdialog i Tjörns kommun

Från idé till verklighet

Nu ska Tjörn bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!

Ungdomsdialogen agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta.

Ungdomsdialogen fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till en långsiktigt hållbar förändring.

Vårt första dialogmöte är på Delta den 11 april kl 18–20.

Läs mer om ungdomsdialog på Tjörn!


Jag vill vara med på workshops


Jag vill vara med i sms-panelen och få ca 5 frågor per år