Tjörns kommuns logotype
Land 17,6 °C Hav 18,6 °C
Medelvind E 0,9 m/s

Bygga nytt, ändra eller riva

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Byggnadsställning Nordviksgärde

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva krävs ofta bygglov, rivningslov eller anmälan. Ibland krävs också andra tillstånd eller anmälningar.

På de här sidorna kan du få reda på vad som behövs. Här finns råd om utformningar och placeringar, information om vilka handlingar som krävs och hur handläggningen går till. Du får också tips om hur du kan snabba på handläggningen genom att bidra med så bra underlag som möjligt.

Samhällsplanering

I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande i Sverige.

I översiktsplanen finns Tjörns kommuns avsikter för mark- och vattenområden samt generella rekommendationer för byggande på Tjörn.

Tjörns samhällsplanering bedrivs i dialog med medborgarna och det efterfrågas boende för alla stadier i livet; från eget hus på kommunala tomter till hyreslägenheter och bostadsrätter. Och med ett flertal detaljplaner som vunnit laga kraft under året blir valmöjligheterna stora.

Rådgivning i bygglovsfrågor

torsdagar mellan klockan 16–18 har bygglovsenheten drop-in.

Midsommarveckan och vecka 28 har vi ingen Drop-in.

Veckorna 29 - 31 har vi endast en handläggare på plats, så väntetiden kan bli längre än normalt. 

Du kan då få 15 minuters rådgivning av någon av de handläggare som finns på plats.

Boka tid
Behöver du längre rådgivning eller vill vara säker på träffa en specifik handläggare är du istället välkommen att boka en tid.

Besöksadress

Kommunhuset, Krokdalsvägen 1, Skärhamn


 

Sidan senast uppdaterad 2017-06-15 13.40
ÖP 2013

Kontakta oss

Bygglovshandläggare:
Jimmie Forsman: 0304-60 11 43
jimmie.forsman@tjorn.se

Ann Larsson: 0304-60 11 45
ann.larsson@tjorn.se

Lars-Erik Feuk: 0304-60 11 41
lars.erik.feuk@tjorn.se

Urban Nilsson: 0304-60 10 33
urban.nilsson@tjorn.se

Byggnadsinspektörer:
Mikael Malm: 0304-60 14 07
mikael.malm@tjorn.se

Linus Persson: 0304-60 11 47
linus.persson@tjorn.se

Expedition/Adminstration:
Christina Olsson: 0304-60 11 40
christina.olsson@tjorn.se

Birgitta Rolfsdotter Johannesson: 0304-60 11 42
birgitta.rolfsdotter-johannesson@tjorn.se

Mer information

Får jag bygga - Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se