Tjörns kommuns logotype
Land 3,5 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SW 1,3 m/s

Avgifter för vatten och avlopp för vatten och avlopp

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Sedlar och mynt

Vår vatten- och avloppstaxa består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgiften betalar man bara en gång.

Den årliga brukningsavgiften består i sin tur av en grundavgift, som är fast, och en rörlig avgiftsdel, som beror på hur mycket vatten du förbrukar.

Den fasta delen finns för att VA-verksamheten har en stor andel fasta kostnader. Det är till exempel räntor och amorteringar på de lån som finansierar utbyggnader.

På Tjörn kostar vattnet drygt 1,1 öre per liter. I snitt använder Tjörnbon 140-160 liter vatten per dygn.

Vad kan det kosta?

Exempel: Ett villahushåll som 2016 använder 150 kubikmeter vatten får en brukningsavgift på 11 767 kr inklusive moms.

Anläggningsavgiften för en villa baseras på fyra olika delar:

  • servisavgift
  • förbindelsepunktsavgift
  • lägenhetsavgift
  • tomtyteavgift


Sidan senast uppdaterad 2018-01-23 08.19

Mer information

VA-taxa 2016PDF (gäller fortfarande för 2018)

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se