Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,6 °C
Medelvind E 0,0 m/s

Sunna avloppsreningsverk

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Sunna avloppsreningsverk har kapacitetsproblem och ska byggas om till en pumpstation.

Genomförandet av omläggning av spillvattenledningar mellan Linneviken och Sunna avloppsreningsverk samt nedläggning av Sunna avloppsreningsverk har nu påbörjats.

Markbygg Anläggning Väst AB är vinnande entreprenör av upphandlingen för projektet och har etablerat sin arbetsplats bredvid Sunna avloppsreningsverk.

Deras arbete startar nere vid Linnevikens badplats. Ledningarna ska anläggas i naturmark vid sidan av vägen. Vägen kommer att användas för transporter och av grävmaskiner, framkomligheten på vägen kommer till viss del att påverkas.

Under perioden vecka 28-vecka 31 kommer inget arbete att pågå inom projektet.


Sunna Avloppsreningsverk
Sidan senast uppdaterad 2018-07-05 14.59
Fler kontaktuppgifter

Projektör

ÅF Infrastructurelänk till annan webbplats
Uddevalla

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se