Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,6 °C
Medelvind ENE 0,0 m/s

Tolleby vattenverk

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ny råvattenledning

Dricksvattenförsörjningen på Tjörn tas i ifrån Bö tjärn. Tolleby tjärn utgör reservvattentäkt, vars vatten matar Bö tjärn.

Den befintliga råvattenledningen är gammal och behöver bytas ut, därför investerar Tjörns kommun i en ny ledning.

Just nu pågår projektering och därefter kommer en upphandling att genomföras. Entreprenadarbetena är tänkt att påbörjas under hösten 2019.

 

 

Projektledare: Birgitta Kärrlind

Projektör: ÅF Uddevalla, Carola Dahlgren

Utförare: ej upphandlat

Sidan senast uppdaterad 2019-03-19 10.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se