Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,3 °C
Medelvind E 3,1 m/s

Kvalitetsdeklaration Familjecentrum

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Familjecentrum är en öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten i Kållekärr. Vi erbjuder stödinsatser som är öppna för alla, enskilt och/eller i grupp, som inte kräver någon utredning eller något beslut. Hur våra insatser planeras och genomförs med barnet/den unge kan du som förälder/vårdnadsha­vare få information om och påverka genom uppföljande samtal på Familjecentrum el­ler via telefon eller mail.

Du som har barn eller ungdom inom Tjörns kommun, kan kontakta oss direkt och få råd och stöd inom vår verksamhet, när det uppstått problem i din vardag. Kanske inför att dina föräldrar vill skiljas eller att någon i familjen miss­brukar eller har utvecklat en psykisk sjuk­dom.

När särskilt behov föreligger kan man också bo vid Familjecentrum som enskild ungdom/barn eller tillsammans med övriga familjen. Boende ska kunna ske omedelbart, med hänsyn tagen till platsantalet. Det är socialtjänsten i hemkommunen som beslutar om boende vid Familjecentrum. Det är också hemkommunens socialsekreterare som handlägger ärendet i hemkommunen och vårdplanen styr behandlingens inriktning.

Familjecentrum är bemannat dygnet runt och har vaken nattpersonal. Personalen arbetar på 9 vec­kors rul­lande schema med dygntjänst. Det finns 8 familjebehandlare och 3 nattpersonal samt 1 gruppledare/föreståndare. Gruppledaren arbetar dagtid; måndag-fredag.

Mer information om verksamheten finns på kommunens webbplats, www.tjorn.se, under rubrikerna Omsorg & hjälp/Familj och individ/Familjecentrum.

Vi lovar

När det gäller Familjecentrums verksamhet lovar vi att:

  • Erbjuda föräldrautbildning inom 6 månader.
  • Erbjuda barn och ungdomar i åldrarna 4-20 år deltagande i grupp och/eller enskilda samtal inom 6 månader.
  • Erbjuda Ungbo till barn och ungdomar i behov av kontinuerligt boende samt råd och stödsamtal.
  • Erbjuda Fambo till familjer med barn/ungdomar i behov av gemensamt boende samt råd och stödsamtal.
  • Erbjuda fortsatt utveckling och boende genom utslussningsboendet Utbo till ungdomar som är i behov av att få pröva en högre grad av eget ansvar.
  • Erbjuda boende för kvinnofrid omedelbart till personer med behov av särskilt boende med viss skydds­grad.

Vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du lämnar den information och de underlag som behövs för att vi ska kunna kontakta dig och att du kommer på bokade tider och meddelar eventuellt förhinder. Vi förväntar oss också att du respekterar personalens arbetstider och deras skyldighet att följa rutiner.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om vi av olika anledningar inte uppfyller kvalitetsdeklarationen kan du kontakta enhetschefen och få en förklaring.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.15

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta:

Enhetschef
Öppenvård barn och unga,
0304-60 10 84

sociala@tjorn.se

Avdelningschef
Individ- och familjeavdelningen
0304-60 10 86

Mottagningsgruppen 0304-60 19 99, mottagningsgruppen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se