Tjörns kommuns logotype
Land 1,4 °C Hav *°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Medborgarundersökning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Medborgarundersökning SCB

Tjörn har trygga kommuninvånare

När Statistiska centralbyrån (SCB) summerar årets medborgarunder-sökning står det åter klart att Tjörn är en trygg kommun att bo i och som man kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till.

Medborgarundersökningen ger invånarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

Kommunen som plats att bo och leva på – jämfört med samtliga deltagande kommuner
Tjörns Nöjd-Region-Index (NRI) som mäter hur bra kommunen anses vara att bo och leva på är 66 för årets undersökning, genomsnittet i undersökningen är 60. Betygsindex för frågeområdena trygghet och rekommendation får högre betyg än genomsnittsresultatet. Drygt hälften av Tjörnborna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tjörn. För frågeområdena arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommunikationer får Tjörn ett lägre betygsindex än genomsnittsresultatet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera bostadsfrågan samt kommunikationsfrågan.

Kommunens verksamheter - jämfört med samtliga deltagande kommuner
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter vad invånarna anser om kommunens verksamheter. Tjörns NMI är 54, genomsnittet i undersökningen är 55. Tjörnborna ger områdena äldreomsorg, stöd till utsatta pesoner, räddningstjänst och kultur ett högre betyg än genomsnittet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera verksamheterna miljöarbete, stöd till utsatta personer samt grundskola.

Inflytandet i kommunen - jämfört med samtliga deltagande kommuner
Det sammanfattade Nöjd-Inflytande-Index (NII) är 36 för Tjörn, genomsnittet i undersökningen är 40. Frågeområdena förtroende samt möjligheten till att påverka inom de kommunala verksamheterna har lägre betygsindex än genomsnittsresultatet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera frågeområdena påverkan och förtroende.

SCB:s medborgarundersökning
Tjörns kommun deltar sedan 2007 i SCB:s medborgarundersökning. Hösten 2017 deltog 131 svenska kommuner i medborgarunder-sökningen. Enkäten gick ut till 1200 Tjörnbor mellan 18-84 år våren 2016. Inte fullt hälften av dem besvarade enkäten.

För varje område tas ett sammanfattande index fram utifrån skalan 0-100. För att kunna värdera resultaten beräknas ett genomsnitt för de kommuner som gjorde medborgarundersökningar under hösten 2017. SCB pekar också ut områden som kommunen bör uppmärksamma för att få nöjdare medborgare. De frågeområden som prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan på helhetsbetygen.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se