Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,6*°C
Medelvind ENE 0,9 m/s

2019: Möten, handlingar och protokoll

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här hittar du alla mötestider, kallelser, webbsändningar och protokoll för våra nämnder och bolag.

Datumen länkas till respektive kallelse eller protokoll så fort de finns publicerade på webbplatsen. Protokoll publiceras efter att de justerats av politikerna. Oftast sker detta en vecka efter att sammanträdet ägt rum. Kopior av undertecknade och signerade protokoll finns att tillgå i kommunhuset, skriv ett mail till kommun@tjorn.se. Se även vår anslagstavla för kungörelser av justerade protokoll.


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige24PDF21PDF21
17
16
13



19
17
14

12

Extra fullmäktige












 

KF:s webbsändningar

24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster












Möteshandlingar, KF24PDF

21PDF










 

 












 

Kommunstyrelsen

10PDF

6PDF

7

4

2, 29




5

3, 31

29

 
Extra kommunstyrelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

24PDF

21PDF

21

18

16



22

19

17

14

12














Barn- och utbildningsnämnden31PDF

28

11, 28

25

23

19



26

24

21

19

 







 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden


4PDF

18

29


10



2

7

11

16

 













Samhällsbyggnadsnämnden

9PDF, 23PDF

13PDF

13

10

22

12


21

18

9

6

4


23PDF












Socialnämnden9PDF27
27
24
29
19



18

30
20

18

 

30,PDF 30PDF












Socialnämndens au

15

5

12

9

14

4, 25



3

15

5

3














Kommunrevisionen


























Valnämnden

29PDF



 




 





 

Kallelser = länkade datum
Protokoll = länkade datum i fetstil
Inställda sammanträden = kursiv stil

För att läsa kallelser och protokoll krävs gratisprogrammet Adobe Readerlänk till annan webbplats.

Frågor besvaras av kommunkansliet 0304-60 10 27.

Kommunala bolag

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB



25


20





21


19

Årsstämma




12









 













Tjörns Bostads AB

 


20


14





14


16

Årsstämma

 



12









 

 












Tjörns Måltids AB

 


14


15





15


11

Årsstämma

 



12









 

 












Tjörns Hamnar AB

7PDF


22


13





16


10

Årsstämma

 



12









 

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se