Tjörns kommuns logotype
Temperatur 11,8 °C
Medelvind SW 3,6 m/s

Rådet för funktionshindersfrågor

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Rådet för funktionhinderfrågor håller överläggningar, samråd och utbyter information mellan handikapporganisationer och kommunstyrelsen samt nämnder.

Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som berör de handikappades situation i kommunen. Det är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Samtliga handikapporganisationer som är verksamma på Tjörn har rätt att vara representerade.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Rådets uppgifter

Rådet ska:

  • förstärka inflytande i alla frågor som gäller handikappade
  • verka för att handikappsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner
  • initiera nya handikappfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningarna
  • vara remissorgan i frågor som berör handikappade
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Sammansättning

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare från respektive nämnd och styrelse:

  • Socialnämnden
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Tjörns Bostads AB

Handikapporganisationerna utser vilka föreningar som skall representeras i rådet.

Rådet för funktionshinderfrågor hette tidigare Handikapprådet.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-12 08.33

Kontaktuppgifter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn
Tel: 0304-60 10 73
fax: 0304-60 10 79
sociala@tjorn.se

Administratör
0304-60 14 28
malin.hagg@tjorn.se

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se