Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,9 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Myndighetsnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Myndighetsnämnden har upphört att existera från och med 2019-01-01 i och med återinförandet av samhällsbyggnadsnämnden. Ärenden där samhällsbyggnadsnämnden är verksamhetsutövare eller företräder kommunen ska från och med 2019-01-01 behandlas av kommunstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad 2019-01-22 09.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se