Tjörns kommuns logotype
Temperatur 11,4 °C
Medelvind SW 6,7 m/s

Samhällsbyggnadsnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tidigare Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområden har flyttats till samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2019. Kommunstyrelsen har ansvar för tillsyn och beslut i ärenden om myndighetsutövning där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är bland annat:

  • plan- och byggfrågor
  • miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • avfallsverksamhet
  • trafik
  • kollektivtrafik
  • färdtjänst och riksfärdtjänst
  • bostadsanpassning
  • vatten och avlopp.


Sidan senast uppdaterad 2019-01-14 10.12
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se