Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,8 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s

Strategisk samverkansgrupp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Gruppen har i uppdrag att:

  • strategiskt samverka kring kommunens arbete med och för barn och unga 0 - 24 år
  • ta fram aktiviteter utifrån mål som är satta i Tjörns barn- och ungdomsplan
  • följa upp, sammanställa och analysera effekter av arbetet och återrapportera till styrgruppen Barn och unga i fokus
  • snabbt kunna mobilisera gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov
  • utifrån gruppens budget föra insatser som ska leda till att det blir bättre för barn och unga på Tjörn

Tina Liljered-Myremark tf ansvarig för Strategisk samverkansgrupp
Anna Orvefors, tf Avdelningschef, Resurscentrum
Martin Wallin, tf Processledare barn och ungdsomskultur
Cathrine Berntsson, Avdelningschef, Kultur och fritid
Tina Liljered-Myremark, Avdelningschef, Kultur- och fritid
Juan Navas Garcia, Avdelningschef, Individ- och familjeenheten
Ulrica Ivarsson, Enhetschef, Individ-och familjeenheten
Britt-Marie Rastman, Enhetschef, Integrationsenheten
Mats Olsson, Avdelningsschef, Tjörns Bostadsbolag
Caroline Jönsson, Folkhälsostrateg

Sidan senast uppdaterad 2018-11-06 14.32

Kontaktuppgifter

Avdelningschef Tillföror
0304-60 15 87
anna.orvefors@tjorn.se

Text

Text

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se