Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SSE 1,3 m/s

Skolfam - barn i familjehemsvård

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Skolfam bygger på samverkan mellan de vuxna som finns närmast barnet i vardagen. Till varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog och ansvarig socialsekreterare som i sin tur samarbetar med skolan och familjehemmet.

Teamet kartlägger barnens individuella förmågor och förutsättningar för lärande. En handlingsplan tas fram i samarbete med barnet, familjehemmet, föräldrar och skolans representanter. Utifrån denna plan träffar teamet sedan skolan regelbundet för uppföljning under hela grundskoletiden. Efter två år görs en uppföljande kartläggning.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se