Tjörns kommuns logotype
Land -0,6 °C Hav 4,5*°C
Medelvind NE 0,0 m/s

Deltas personal

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Cathrine Berntsson Bild Cathrine Berntsson Avdelningschef Delta, Barn & unga 0706-66 58 01
Anna-Karin AKO Leverin Bild Anna-Karin "AKO" Leverin Föreståndare Kultur- och fritidscentra 0766-34 11 86
Johan Örtlund Bild Johan Örtlund Musiklärare: Gitarr, elbas, kontrabas. Samordnare för Kulturpedagogpoolen
0766-44 30 35
Andreas Gunnarsson Bild Andreas Gunnarsson Musiklärare: Gitarr, Rockverksamhet, Musik i klass, Öppen Scen, 0766-34 15 90
Andreas Jirdell Bild Andreas Jirdell Musiklärare: klarinett, saxofon, musik i klass, orkesteransvar 0766-44 30 37
Eva Elvesson Bild Eva Elvesson Musiklärare: blockflöjt, tvärflöjt, piano, musik i klass, orkesteransvar 0766-44 30 34
Karin Jonsson Bild Karin Jonsson Musiklärare: blockflöjt, piano, keyboard, musik i klass 0766-44 30 39
Mia Tudén Bild Mia Tudén Musiklärare: piano, orkesteransvar, Öppen Scen 0766-44 30 41
Anna Holgersson Bild Anna Holgersson Danslärare: dans från 5 år till årskurs 3, dans & rytmik i förskoleklass, dans i skolan 0766-34 10 28
Marcus Carter Bild Marcus Carter Filmpedagog: filmkurser, film i skolan. Trummor 0766-34 12 15
Erik Martinsson Bild Erik Martinsson Musiklärare: trumpet, trombon, tuba, slagverk, orkesteransvar 0766-34 15 49
Sebastian Wihstrand Bild Sebastian Wihlstrand Teaterlärare: teaterkurser, teater i skolan 0766-34 18 97
Johan Nilsson Bild Johan Nilsson Ungdomskonsulent ansvar Kultur, samordnare Funkis Fritid 0766-34 17 78
Pia Andersson Bild Pia Andersson Ungdomskonsulent ansvar Delaktighet och inflytande 0766-34 14 13
Åke Jonasson Bild Åke Jonasson Ungdomskonsulent ansvar Teknik och motor 0766-34 11 80
John Fjällbrandt Bild John Fjällbrandt Servicetekniker 0766-34 14 19
Zara Zeidlitz Bild Zara Zeidlitz Danspedagog/Ungdomskonsulent
Danskurser från årskurs 4 och uppåt, dans i skolan och fritiden
0766-34 14 18
Olof Bäckersten Bild Olof Bäckersten Ljud- och ljustekniker 0766-34 16 13
Renate Bergius Bild Renate Bergius Bildpedagog: akvarellmålning i skola och kurser 0766-44 30 36
Boel Sjöberg Bild Boel Sjöberg Litteraturpedagog 0766-34 11 76
Johan Lundin Bild Johan Lundin (Tjänstledig lå 18-19) Ungdomskonsulent ansvar Idrott och hälsa 0766-34 15 97
Sara Arvidsson Selan Bild Sara Arvidsson Selan Musiklärare: sång, piano, dans och rytmik i förskoleklass, Imse-Vimse på biblioteket och Måsen, 0766-34 11 46
Mattias Bäckman Bild Mattias Bäckman Musiklärare: Fiol och cello 0766-44 30 40
Kalle Widén Bild Kalle Widén Musiklärare; gitarr, Musik i klass, studio 0766-34 15 62
Hanna Aulin Bild Hanna Aulin Ungdomskonsulent ansvar Idrott och hälsa
0766-34 15 97
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se