Tjörns kommuns logotype
Temperatur 11,8 °C
Medelvind SW 3,6 m/s

Anläggningsbidrag

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Anläggningsbidrag innebär ekonomiskt stöd för föreningens anläggningar och utrustning och söks på blankett.

Bidragskriterier

Följande kriterier gäller för anläggningsbidrag:

  • Med begreppet anläggning menas generellt den anläggning och utrustning som behövs för den verksamhet som föreningen bedriver, till exempel hus och markytor. Kontorsinventarier och inredning anses inte som anläggningar.
  • Stödet kan sökas av förening i samband med investering i föreningsanläggning samt för underhåll av densamma.
  • Anläggningsbidrag betalas ut vid genomförda åtaganden, mot kvitto eller kopior på betalda fakturor.
  • Anläggningsbidraget ska generellt sökas innan investering och inköp görs.

Bidragets storlek

Storleken på bidraget bestäms efter prövning av varje särskilt ärende. Grundförutsättningen är dock att föreningen själv satsar minst 50 procent av kostnaden.

Sidan senast uppdaterad 2017-01-26 11.22

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se