Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,8 °C
Medelvind SSW 2,7 m/s

Familjeteamet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Individ- och familjeavdelning bedriver familjebehandling via Familjeteamet. Familjebehandlarna erbjuder en rad insatser till familjer, barn och unga.

Till Familjeteamet kan du vända dig för att få familjebehandling, föräldrastöd/föräldrautbildning, samarbetssamtal, så kallade Trappansamtal eller stödgruppsverksamhet för barn.

Familjebehandling

Familjebehandling ges till familjer som önskar någon typ av förändring i deras familjesituation. Det kan exempelvis handla om kommunikations- och samarbetssvårigheter, att föräldraförmågan brister, att barnet är utåtagerande och föräldrarna vill ha hjälp att hitta alternativa sätt att hantera och bemöta detta.

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda de resurser som finns inom familjen samt att stärka känslan av att de själva kan påverka sin familjesituation. Familjebehandlingen utgår ifrån barnets behov och kan genomföras i hemmet, i våra lokaler eller på annan plats.

Familjebehandlare observerar och deltar i familjens vardagssituationer under en begränsad tid för att upptäcka förmågor och brister som sedan kan arbetas vidare med. Uppdraget baseras på frågor som är utformade av socialsekreterare. Utredningsuppdraget kan genomföras i hemmet, i våra lokaler eller på annan plats.

Föräldrastöd / föräldrautbildning

  • Barn i Föräldrars Fokus (BiFF): En kurs för föräldrar som har samarbetssvårigheter under/efter en separation.
  • Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT): Ett gruppstöd för vårdnadshavare som upplever svårigheter i relationen med sin ungdom
  • ABC: Alla Barn i Centrum, föräldrar med barn mellan 2-12år.
     

Samarbetssamtal

Ibland är det lätt för separerade föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, umgänget, boendet och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men det händer också att det är svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun och ansöka om samarbetssamtal. Då kan samarbetssamtal på familjeteamet vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Om föräldrarna redan har tagit kontakt med domtol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Båda måste dock delta och samtalen är frivilliga

Trappansamtal

Samtal med barn från fyra år och uppåt som utsatts för och/eller bevittnat, hot och våld inom familjen. Syftet är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”prat”- och hanterbart, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik.

Stödgruppsverksamhet för barn, Livbojen

  • Skilda världar: För barn med skilda/separerade föräldrar
  • Livbojen: För barn som har föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!
Jag vill ha information om ...
Multiple selectionSidan senast uppdaterad 2019-05-15 11.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se