Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,2 °C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Rådet för hälsa och hållbar utveckling

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun har ett avtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i Tjörns kommun.

Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk styrning i form av ett råd. I Tjörns kommun samlas styrningen i Rådet för hälsa och hållbar utveckling. Rådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. 

Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska utgå från en långsiktig plan med framtagna behovsbilder och prioriteringar. Under perioden 2012-2017 prioriteras följande områden i Tjörns kommun:

  • Trygga och goda uppväxtvillkor
  • Jämlika och jämställda livsvillkor
  • Åldrande med livskvalité 
  • Goda levnadsvanor

Ledamöter

Robert Johansson, Kommunstyrelsen, Ordförande
Johan Söderpalm, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande
Anita Heden Unosson, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Vakant, kultur- och fritidsnämnden
Inga Olsson, socialnämnden
Aida Tegeltija, barn och utbildningsnämnden

Sidan senast uppdaterad 2017-03-07 14.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se